Jogi nyilatkozat
A www.opd.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) az "1999. évi LXXVI törvény a Szerzői jogról" értelmében szerzői jogvédelem alá tartozik.

Szerzői jogok

A Weboldal megnevezése, formája, szerkesztése, rendszere, grafikája és grafikai jelzésrendszere, külső megjelenítése, az adatbázis felépítése, tartalma, minden képi, szöveges és grafikai tartalom, illetve azok elrendezése, valamint minden olyan technológiai jellemző, ami összefüggésben áll a Weboldallal, jogvédelem alatt áll. Ezen szellemi tulajdonnak akár részbeni, akár teljes átvétele tilos, ezek bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a jogtulajdonos (a továbbiakban: az Oldal tulajdonosa) kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A Weboldal tartalmának egészét vagy részeit, az onnan származó fájlokat, adatokat, információkat az Oldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos akár változatlan formában, akár átformázva, megváltoztatva közzétenni, értékesíteni, nyilvános adatbázisban tárolni, onnan letölthetővé tenni, ilyen célból bármilyen módon felhasználni bármilyen jelenleg meglévő vagy a jövőben kialakuló kommunikációs csatornán.

A Weboldal logója és szlogenjei, megkülönböztető elnevezései az Oldal tulajdonosának szellemi tulajdonai, ezek bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Oldal tulajdonosának kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A Weboldal dizájnjának másolása és dizájnelemeinek felhasználása tilos. A weboldalról származó eredeti szövegek, képek, képernyőkivágások és egyéb anyagok használatához az Oldal tulajdonosának írásos engedélye szükséges.

Általános felelősség kizárása

Az Oldal tulajdonosa kéri felhasználóit, hogy tanúsítsanak kellő körültekintést és óvatosságot, amikor jelen Weboldalról kiindulva böngésznek az Interneten, ugyanis a vírusfertőzések által okozott károkért az Oldal tulajdonosa nem vállal felelősséget.

Továbbá az Oldal tulajdonosa nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon hivatkozott webhelyek vagy anyagok tartalmának ellenőrzéséért, ennélfogva az Oldal tulajdonosa nem vonható felelősségre a címjegyzékben, illetve az anyagokban felsorolt webhelyek anyagának pontosságáért, törvényességéért, illetve szerzői jognak megfelelő és jó ízlést nem sértő tartalmáért.

Az Oldal tulajdonosa termékeire és szolgáltatásaira érvényes garanciákat – amennyiben ilyenek fennállnak – az adott termékre, illetve szolgáltatásra vonatkozó kifejezett garanciavállalási nyilatkozat ismerteti. Jelen dokumentum tartalma nem értelmezhető további garanciavállalásként.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ez a weboldal Magyarországon a magyarországi székhellyel rendelkező OPENDEVEL Kft. kezelésében működik. Az OPENDEVEL Kft.-t a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság vette nyilvántartásba Cg.09-09-014027 cégjegyzékszámon, bejegyzett székhelyünk 4031 Debrecen István út 65., adószámunk 14082382-2-09.

Ezen tájékoztató rögzíti, hogyan kezeljük és védjük azon információkat, melyeket Ön weboldalunk használata során részünkre rendelkezésre bocsát. Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná weboldalunkat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Időről időre weboldalunk változhat a különböző frissítések miatt. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.

Milyen információkat gyűjtünk Önről?

Általánosságban Ön használhatja ezt a weboldalt úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre. Ugyanakkor, bizonyos oldalakon kérünk Önnel kapcsolatos adatokat. Az információk tartalmazhatják az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve az email címét.

Az általunk gyűjtött információk egy része a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ("Adatvédelmi Törvény") szerinti "Személyes Adat". Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. "Különleges Adatot" nem gyűjtünk. Különleges Adat az Ön faji eredetére, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozására, politikai véleményére és pártállására, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésére, érdek-képviseleti szervezeti tagságára, egészségi állapotára, kóros szenvedélyére, szexuális beállítottságára vonatkozó információ lehet, valamint a bűnügyi személyes adat.

Ezen iránymutatásban a "Személyes Adat" és "Önnel kapcsolatos információ" kifejezéseket rokon értelműként használjuk.

Mit csinálunk az Önnel kapcsolatos információkkal?

Az Önnel kapcsolatos információkat kizárólag hírlevél küldés érdekében használjuk fel.

Tájékoztatjuk, hogy az Önnel kapcsolatos információk kezelése során kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozás történhet. Amennyiben az automatizált adatfeldolgozás során alkalmazott matematikai módszerről és annak lényegéről bármilyen kérdése lenne, illetve ezzel kapcsolatban álláspontját ki akarja fejteni, kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink valamelyikén.

Hogyan gyűjtjük az információkat?

Az Önnel kapcsolatos információkat egyféle módszerrel gyűjtjük: mikor a weboldalon keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához szükséges, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek az elérni kívánt cél megvalósításához.

Az Adatvédelmi Törvényben a Személyes Adatok kezeléséhez előírt hozzájárulást Öntől az internetes felületen külön szövegdobozban szerezzük be.

Mi a helyzet a névtelen információkkal?

Mikor Ön felkeresi ezen weboldalt, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk az Ön demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban.

A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek Személyes Adatnak, így nem tartoznak ezen iránymutatás hatálya alá.

Kivel osztjuk meg az Önnel kapcsolatos információkat?

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy rendészeti szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és

megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megóvja az Ön Személyes Adatát illetéktelen vagy jogellenes adatkezeléstől, bármilyen okból bekövetkező sérüléstől, illetve megsemmisüléstől.

Kizárólag abban az esetben osztjuk meg harmadik féllel, ha előzetesen megbizonyosodtunk arról, hogy az Ön Személyes Adata legalább ugyanolyan szintű védelemben fog részesülni, mint amilyet az adatvédelmi jogszabályok írnak elő számunkra.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

Mit teszünk az Önnel kapcsolatos információ védelme érdekében?

Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megelőzzük az adatok illetéktelen megismerését, felhasználását, megváltoztatását, megsemmisítését vagy továbbítását, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk, hogy megóvjuk az Önről gyűjtött információkat. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

kódolás használatával, ahol ez lehetséges;

jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és

az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszava rendszeres megváltoztatásával, és kérjük, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

Kapcsolatok

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

Sütik

Weboldalunk bizonyos területein használunk sütiket. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet ezen weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.