2017-08-30 11:35

Papp Gergely

Címkék:számlázásnavszámlázó program


NAV SZÁMLÁZÓ PROGRAM KÖVETELMÉNYEK

nav által elfogadott számlázó

Bevezetés

A számlázó programoknak törvény előírta szabályoknak kell megfelelniük, illetve be kell jelenteni azokat a NAV-hoz. Az ezzel kapcsolatos szabályokat foglaltam össze, eloszlatva tévhiteket és rávilágítva a fontos pontokra!

A Lényeg

Számlázó program követelmények

 • kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson

Magyarul a legutolsó kiállítási dátumhoz képest korábbi kiállítású számlát nem engedhet a program.

 • rendelkezzen az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval

Alapvetően azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen utólag számlákat beszúrni. A funkció által biztosított adatszolgáltatást (ami lényegében egy lista a kiállított számlákról) a helyszíni ellenőrzéskor, vagy akár a könyvelően keresztül is kérheti a NAV.

2018. július 1.-től az online számlázó programokat be kell kötni a NAV-hoz, így elektronikus formában eljuttatva a NAV folyamatosan megkapja ezt a listát a 100.000.- Ft feletti ÁFA tartalmú számlákról.

Blogbejegyzésem a témával kapcsolatban:
http://opd.hu/blog/id/nav_online_szamlazas_2018

Fejlesztői dokumentációk

 • A számlázó programot fejlesztő köteles az általa értékesített számlázó programot annak
  • neve
  • azonosítója
  • a vevő neve
  • az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani
 • A számlázó program értékesítésekor köteles a felhasználó részére átadni a felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia a számlázó program nevéről és azonosítójáról
 • A dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését.

Felhasználó kötelezettsége

 • Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
  • nevét
  • azonosítóját
  • fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát
  • értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát
  • beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
  • az első számla kiállítását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni

A törvények

Ne higgyen a szóbeszédnek!

Alább összefoglaltam a témával kapcsolatos törvények ide vonatkozó részeit.

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400023.ngm

4. Számlázó programmal szembeni követelmények

8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék, és
c) rendelkezzen a 11/A. § szerinti, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval.
(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

9. § (1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.
(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany adószámát.

10. § (1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó program nevéről és azonosítójáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.
(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.
(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és - ha van - adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy - saját fejlesztésű program használata esetén - a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

11/A. §9 A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető
a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

A rendelet tartalmazza a fejlesztők számára az XML sémát is, mely pontosan meghatározza, hogy az adatokat milyen szerkezetben kell előállítani.

A NAV bekötéssel kapcsolatos blog bejegyzésem:
http://opd.hu/blog/id/nav_online_szamlazas_2018

Kérdések - Válaszok

Forrás: NAV
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Szamlazo_programmal_s20141018.html

A számlázó program azonosítója pontosan mit jelent? A programot használóknak ugyanazt az azonosítót, vagy az adott programpéldány egyedi azonosítóját kell bejelenteniük?

A fenti előírások alapján nem kell az értékesítőnek minden egyes értékesítés esetében egyedi azonosító számot megadni a számlázó program értékesített példányához, hanem a vevőt azon azonosítóról kell tájékoztatni, amely szerint az adott számlázó programot az értékesítő nyilvántartja. Ez az azonosító a számlázó program típusának beazonosítására szolgál a Számlarendelet értelmező rendelkezésében meghatározottak szerint, így minden olyan esetben, amikor ugyanaz a típus kerül értékesítésre a vevők részére, úgy a bejelentésekben is a számlázó programot használónak ugyanazt az azonosítót kell megadnia.

Frissítés esetén is kell-e bejelentést tenni az adóhatóság felé?

A számlázó program frissítése, verzióváltása esetén nem kell ismételten bejelentést tenni, hiszen ilyen esetben a használatba vett és már bejelentett program nem – csak annak működése – változik, vagyis a korábbi név és azonosító alapján maga a program továbbra is beazonosítható marad.

A használat megkezdésének az időpontját milyen dátum szerint kell értelmezni?

A megkezdés alatt a számlázó program tényleges használatának a megkezdését kell érteni, vagyis azt az időpontot, amelytől kezdve az adóalany a jogszabály szerinti számla-kibocsátási kötelezettségét az adott számlázó program használatával teljesíti; magyarul az első kiállított számlától számított 30 nap.

Kell-e megfelelőségi nyilatkozat a fejlesztőtől?

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette a 24/1995. (XI.22) PM rendelet, amely előírta a számlázó rendszert fejlesztő cégek részére a jogszabályi megfelelőségi nyilatkozat kiállítását. Tehát nem kell.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Használja meglévő fiókjait: